Polar - Shin Sanbongi - Fish Head deck - 8.375"

Polar - Shin Sanbongi - Fish Head deck - 8.375"

Regular price £70.00

Polar Skate Co. - Shin Sanbongi Fish Head deck

  • Shin Sanbongi pro board
  • 8.375" x 32.12"
  • 14.375" wheelbase
  • Jessup griptape free