Polar - Shin Sanbongi - Fish Head Wheel Well deck - Surf Sr.

Polar - Shin Sanbongi - Fish Head Wheel Well deck - Surf Sr.

Regular price £75.00

Polar Skate Co. - Shin Sanbongi Fish Head Wheel Well deck

  • Shin Sanbongi pro board
  • Surf Sr. shape
  • 9" x 31.6"
  • 14.5" wheelbase
  • Jessup griptape free