Polar - The Proposal deck - 1992 - 9.2"

Polar - The Proposal deck - 1992 - 9.2"

Regular price £70.00

Polar Skate Co. - The Proposal deck

  • 1992 shape
  • 9.2" x 32"
  • 14.3" wheelbase
  • Jessup griptape free